Головна‎ > ‎

Оголошення

25 вересня об 1100 та 1300 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Кузняк Наталії Богданівни «Порівняльний ембріогенез носової ділянки людини і деяких ссавців» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий консультант – Макар Богдан Григорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Шульгай Аркадій Гаврилович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Проніна Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 3. Масна Зоряна  Зеновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Колосової Ірини Іванівни «Морфофункціональні зміни в яєчниках щурів під впливом ацетату свинцю в комбінації з цитратами заліза, золота та срібла» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Шаторна Віра Федорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Котляренко Лідія Теодорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри криміналістичних експертиз (Національна академія внутрішніх справ МВС України). 2. Піскун Раїса Петрівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медичної біології (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України).


26 вересня об 1100 та 1300 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Іванків Яни Ігорівни «Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної дії мелатоніну при цукровому діабеті» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Олещук Олександра Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Камишний Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). 2. Заморський Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Пиндуса Володимира Богдановича «Патофізіологічні механізми формування експериментального алергічного альвеоліту при адреналіновому пошкодженні міокарда та фармакологічна корекція» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Роговий Юрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).