Головна‎ > ‎

Оголошення

4 травня об 1100 та 1300 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.


Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Базалицької Світлани Василівни «Структурні особливості яєчка при різних формах чоловічої неплідності» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Наукові консультанти – Романенко Аліна Михайлівна, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патоморфології (ДУ «Інститут урології НАМН України»); Горпинченко Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу сексопатології та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН України»).. Офіційні опоненти: 1. Резніков Олександр Григорович, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»). 2. Шаторна Віра Федорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 3. Кущ Оксана Георгіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний медичний університет).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мокрої Анжеліки Петрівни «Морфофункціональні особливості вікових змін підшлункової залози при гіпертензії в малому колі кровообігу» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Шульгай Аркадій Гаврилович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»). 2. Півторак Володимир Ізяславович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова).


5 травня об 1100 та 1300 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.


Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ненашко Інни Анатоліївни «Фактори ризику післяопераційного венозного тромбозу – профілактика, діагностика, лікування» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Венгер Ігор Касянович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Русин Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). 2. Гудз Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хiрургiї (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Юзьківа Ярослава Сергійовича «Механізми формування імунодефіцитного та аутоімунного синдромів при черепно-мозковій травмі» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Борис Руслан Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії Київський медичний університет Української асоціації народної медицини»). Офіційні опоненти: 1. Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри медицини катастроф та військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Ткачук Світлана Сергіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізіології (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»).