Головна‎ > ‎

Оголошення

31 травня і 1 червня об 1100 та 1300 відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01:

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Бенедикта Володимира Володимировича «Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий консультант – Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). 2. Матвійчук Богдан Олегович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького МОЗ України). 3. Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М .І. Пирогова МОЗ України)..

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бурака Андрія Євгеновича «Оптимізація діагностики та лікування хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Беденюк Анатолій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією ім. проф. Л.Я. Ковальчука (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Андрющенко Віктор Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львівський національний  медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Фусс Юлії Олегівни «Оптимізація профілактики та лікування бактерійних гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у спортсменів» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Шевчук Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). 2. Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хiрургiї (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України).

4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Васильчук Наталії Григорівни «Морфофункціональна характеристика медіастинального лімфатичного вузла у новонароджених в нормі та після внутрішньоплідної дії антигенів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Кущ Оксана Георгіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Волков Костянтин Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Головацький Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України).