Головна‎ > ‎

Оголошення

26 і 27 квітня об 1100 та 1300 відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01:

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кохана Романа Степановича «Ендовенозна лазерна коагуляція варикозних вен нижніх кінцівок: попередження ускладнень та рецидивів» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Гощинський Володимир Броніславович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Гудз Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). 2. Корсак Вячеслав Васильович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, професор кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний  університет» МОН України).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гриценка Степана Йосиповича «Прогнозування та профілактика неспроможності колоректальних  анастомозів у хворих на гостру обтураційну кишкову непрохідність» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Беденюк Анатолій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією ім. проф. Л.Я. Ковальчука (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Чобей Степан Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний  університет» МОН України).

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Бондарчук Валентини Іванівни «Ремоделювання структурних компонентів щоки при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Мисула Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Піскун Раїса Петрівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медичної біології (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України). 2. Масна Зоряна Зеновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Долинко Нелі Петрівни «Морфофункціональний стан яєчка і передміхурової залози у нормі, під впливом етанолової інтоксикації та її корекція» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Грицуляк Богдан Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України). Офіційні опоненти: 1. Небесна Зоя Михайлівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Хмара Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).