Раді вітати Вас

на сайті спеціалізованої

вченої ради Д 58.601.01!

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.10.2016 № 1222

Перелік

спеціалізованих вчених рад

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» спеціалізована вчена рада Д 58.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні та біологічні) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні) строком на три роки.