Повідомляємо, що 29 червня о 1200 та 1400 в аудиторії № 3 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 з приводу офіційних захистів дисертацій Баязітова Д.М. і Щепанського Б.Ф., що були заплановані на 7 квітня 2020 року


29 червня о 1000 і 30 червня об 1100 та 1300 в аудиторії № 3 відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Мойсеєнко Наталії Миколаївни «Нейровегетативна дисфункція в механізмах розвитку травматичної оптичної нейропатії та патогенетичне обгрунтування їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий консультант: Пономарчук Валерій Семенович, д.мед.н., проф., завідувач відділу функціонально-діагностичних досліджень ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України». Офіційні опоненти: Савицький Іван Володимирович, д.мед.н., проф., професор кафедри загальної і клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету; Турчин Микола Васильович, д.мед.н., доц., професор кафедри оториноларингології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Ткачук Олексій Володимирович, д.мед.н., доц., доцент кафедри анестезіології та ревматології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Беденюк Олени Сергіївни «Патогенетичні особливості розвитку генералізованого пародонтиту на тлі атрофічного гастриту: механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник: Корда Михайло Михайлович, д.мед.н., проф., професор кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Огоновський Роман Зіновійович, д.мед.н., проф., декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Роговий Юрій Євгенович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри патологічної фізіології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Шацького Віктора Васильовича «Функціональні і морфологічні порушення нирок за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник: Гудима Арсен Арсенович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Роговий Юрій Євгенович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри патологічної фізіології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; Савицький Іван Володимирович, д.мед.н., проф., професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету.