25 і 26 жовтня об 1100 та 1300 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Іващука Сергія Івановича «Механізми формування гострого і загострення хронічного панкреатиту з урахуванням предикторів їх розвитку» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий консультант – Сидорчук Лариса Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Камишний Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). 2. Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патофізіології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України). 3. Гарбузова Вікторія Юріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології, патофізіології з курсом медичної біології (Сумський державний університет МОН України).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковальської Марти Євгенівни «Патогенетичні особливості перебігу у морських свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на них корвітину» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології. (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Роговий Юрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Букати Володимира Васильовича «Оптимізація хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Дейкало Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Андрющенко Віктор Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гедзика Сергія Михайловича «Ендоскопічні транспапілярні втручання на протоці підшлункової залози при гострому біліарному панкреатиті та його ускладненнях» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Шевчук Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Андрющенко Віктор Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). 2. Насташенко Ігор Леонідович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії № 1 (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України).