2 квітня 2024 року об 11 год. відбудеться офіційний захист дисертації Попова Олексія Олеговича «Хірургічне лікування перихілярної холангіокарциноми з інвазією в ворітну вену» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія