9 і 10 листопада відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 з приводу офіційних захистів дисертацій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Офіційний захист дисертації Щерби Віталія Володимировича «Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту, асоційованого з гіпер- чи гіпотиреозом (експериментальне дослідження)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий консультант: Корда Михайло Михайлович, доктор медичних наук, професор, профе­сор кафедри біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України; Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України; Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

2. Офіційний захист дисертації Безкоровайної Галини Олександрівни «Статеві відмінності розвитку адреналін-індукованого некрозу міокарда на тлі світлового десинхронозу» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник: Кліщ Іван Миколайович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри функціональної та лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Заморський Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

3. Офіційний захист дисертації Попадюка Олега Ярославовича «Інноваційні технології в хірургічному лікуванні ран м’яких тканин та профілактика їх ускладнень (клініко-експериментальне дослідження)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий консультант: Геник Степан Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Русин Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України; Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

4. Офіційний захист дисертації Мухи Сергія Юрійовича «Морфологічна реорганізація сім’яників при експериментальній термічній травмі та застосуванні субстрата ліофілізованої ксеношкіри» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник: Небесна Зоя Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Хмара Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Грицуляк Богдан Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України.