Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.10.2016 № 1222

Склад

спеціалізованих вчених рад

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Д 58.601.01

Корда Михайло Михайлович,

голова спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор, ректор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.04

Дзюбановський Ігор Якович,

заступник голови спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.01.03

Гнатюк Михайло Степанович,

заступник голови спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (медичні науки)

Кліщ Іван Миколайович,

вчений секретар,

доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (біологічні науки)

Беденюк Анатолій Дмитрович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.01.03

Боднар Ярослав Ярославович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (медичні науки)

Бондаренко Юрій Іванович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.04

Волков Костянтин Степанович,

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (біологічні науки)

Герасимюк Ілля Євгенович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (медичні науки)

Гудима Арсен Арсенович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.04

Дейкало Ігор Миколайович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.01.03

Запорожан Степан Йосипович,

доктор медичних наук, професор, проректор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.01.03

Камишний Олександр Михайлович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України,

спеціальність 14.03.04

Костюк Григорій Якович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України,

спеціальність 14.03.01 (медичні науки)

Котляренко Лідія Теодорівна,

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України,

спеціальність 14.03.01 (біологічні науки)

Небесна Зоя Михайлівна,

доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (біологічні науки)

Олещук Олександра Михайлівна,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.04

Польовий Віктор Павлович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України,

спеціальність 14.01.03

Регеда Михайло Степанович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,

спеціальність 14.03.04

Сарафинюк Лариса Анатоліївна,

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України,

спеціальність 14.03.01 (біологічні науки)

Слободян Олександр Миколайович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України,

спеціальність 14.03.01 (медичні науки)

Федонюк Лариса Ярославівна,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (біологічні науки)

Шевчук Ігор Михайлович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет»,

спеціальність 14.01.03

Шідловський Віктор Олександрович,

доктор медичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.01.03

Шульгай Аркадій Гаврилович,

доктор медичних наук, професор, проректор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

спеціальність 14.03.01 (медичні науки)