Вимоги до оформлення дисертації - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text


Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів

Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року

Повідомлення щодо захистів дисертацій докторів та кандидатів наук