ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 58.601.01!


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.11.2019 № 1428

Перелік

спеціалізованих вчених рад

МЕДИЧНІ НАУКИ

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 58.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні та біологічні) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні) терміном до 31 грудня 2020 року.