ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 58.601.01!

4. Утворити спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук на три роки у складі згідно з додатком 1.


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.04.2022 № 320

МЕДИЧНІ НАУКИ

Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Профіль ради: 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні науки) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні науки).

Персональний склад спеціалізованої вченолї ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 58.601.01

Голова ради:

1. Корда Михайло Михайлович, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, ректор, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

Заступник голови:

2. Дзюбановський Ігор Якович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

Вчений секретар:

3. Кліщ Іван Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

Члени ради:

4. Беденюк Анатолій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

5. Боднар Ярослав Ярославович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

6. Вастьянов Руслан Сергійович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

7. Венгер Ігор Касянович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

8. Герасимюк Ілля Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

9. Гнатюк Михайло Степанович, заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

10. Гудима Арсен Арсенович, лауреат Державної премії України в галузі освіти, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

11. Денефіль Ольга Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

12. Запорожан Степан Йосипович, заслужений працівник охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

13. Олещук Олександра Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

14. Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

15. Попадинець Оксана Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

16. Регеда Михайло Степанович, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.03.04.

17. Слабий Олег Богданович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

18. Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

19. Шевчук Ігор Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.03.