ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 58.601.01!

4. Утворити  спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук на три роки у складі згідно з додатком 1.


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.04.2022 № 320

МЕДИЧНІ НАУКИ

Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

Профіль ради: 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні науки) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні науки).