Здобувач: ПОПОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ 

Назва дисертації: Хірургічне лікування перихілярної холангіокарциноми з інвазією в ворітну вену  

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.01.03 – хірургія 

Дата захисту: 02.04.2024 об 11 год.

Автореферат дисертації 

Дисертація 

Відгук Каніковського О.Є. 

Відгук Саволюка С.І. 

Здобувач: ПІДВАЛЬНА УЛЯНА ЄВГЕНІВНА 

Назва дисертації: Морфометричні особливості висхідної аорти та вічок вінцевих артерій в залежності від антропометричних показників (прижиттєве дослідження)       

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.03.01 нормальна анатомія 

Дата захисту: 15.12.2023 об 11 год.

Дисертація 

Реферат дисертації 

Облікова картка дисертації 

Висновок про наукову новизну 

Відгук Гнатюка М.С. 

Відгук Гунаса І.В. 

Відгук Бумейстер В.І. 

Відеозапис захисту дисертації Підвальної У.Є. 

Здобувач: КАМИШНА ІРИНА ІВАНІВНА 

Назва дисертації: Молекулярні механізми розвитку психоневрологічних ускладнень у пацієнтів із захворюваннями щитоподібної залози: прогнозування виникнення і пошук патогенетичної терапії      

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.03.04 – патологічна фізіологія 

Дата захисту: 08.11.2023 об 11 год.

Дисертація 

Реферат дисертації 

Облікова картка дисертації 

Висновок про наукову новизну 

Відгук Вастьянова Р.С. 

Відгук Зябліцева С.В. 

Відгук Гарбузової В.Ю. 

Відеозапис захисту дисертації Камишної І.І. 

Здобувач: ГАВАЛКО АННА ВАСИЛІВНА 

Назва дисертації: Роль гіпоксії в порушенні толерантності до глюкози у людей похилого віку та шляхи корекції  

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.03.04 патологічна фізіологія 

Дата захисту: 27.02.2023 о 13 год.

Автореферат дисертації 

Дисертація 

Відгук Денефіль О.В. 

Відгук Халангота М.Д. 

Здобувач: БУЛИК ІВАН ІВАНОВИЧ 

Назва дисертації: Порівняльний аналіз ефективності сучасних методів корекції пахвинних гриж 

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.01.03 – хірургія 

Дата захисту: 27.02.2023 об 11 год.

Автореферат дисертації 

Дисертація 

Відгук Шапринського В.О. 

Відгук Саволюка С.І. 

Здобувач: СІРМАН ЯНА ВАДИМІВНА 

Назва дисертації: Патогенез діабетичної ретинопатії та обґрунтуванням шляхів її корекції (експериментальне дослідження)     

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.03.04 – патологічна фізіологія 

Дата захисту: 13.01.2023 об 11 год.

Дисертація 

Реферат дисертації 

Висновок про наукову новизну 

Відгук Гудими А.А. 

Відгук Зябліцева С.В. 

Відгук Грицюк М.І. 

Відеозапис захисту дисертації Сірман Я.В. 

Облікова картка дисертації 

Здобувач: ЧЕРКЕС МАР’ЯНА БОГДАНІВНА 

Назва дисертації: Особливості гендерних та вікових параметрів  верхньощелепних пазух у осіб зрілого віку

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.03.01 – нормальна анатомія 

Дата захисту: 02.12.2022 о 13 год.

Автореферат дисертації 

Дисертація 

Відгук Слободяна О.М. 

Відгук Вовка О.Ю. 

Здобувач: ІВАСІВКА ХРИСТИНА ПЕТРІВНА 

Назва дисертації: Морфологічні зміни у тканинах гортані під впливом опіоїду (експериментальне дослідження)      

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.03.01 – нормальна анатомія 

Дата захисту: 02.12.2022 об 11 год.

Автореферат дисертації 

Дисертація 

Відгук Слободяна О.М. 

Відгук Вовка О.Ю. 

Здобувач: ХІЛЬКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Назва дисертації: Порівняльна оцінка лапароскопічних та ендоскопічних методів декомпресії жовчних шляхів при пухлинах периампулярної зони  

На здобуття наукового ступеня: кандидат медичних наук

Cпеціальність: 14.01.03 – хірургія 

Дата захисту: 01.12.2022 о 13.30

Автореферат дисертації 

Дисертація 

Відгук Дейкала І.М. 

Відгук Шкварковського І.В. 

Здобувач: БОДНАР ПЕТРО ЯРОСЛАВОВИЧ 

Назва дисертації: Патогенетичні та структурно-функціональні закономірності розвитку тромбоембологенних ускладнень при онкопатології    

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.03.04 – патологічна фізіологія 

Дата захисту: 01.12.2022 об 11 год.

Дисертація 

Реферат дисертації 

Висновок про наукову новизну 

Відгук Гоженка А.І. 

Відгук Савицького І.В. 

Відгук Поповича Я.М. 

Відеозапис захисту дисертації Боднара П.Я. 

Облікова картка дисертації 

Здобувач: МУРАВЙОВ ПЕТРО ТАДЕУШОВИЧ 

Назва дисертації: Вдосконалення диференційної діагностики, хірургічної тактики та методів корекції механічної жовтяниці внаслідок захворювань біліопанкреатодуоденальної зони доброякісного та злоякісного генезу   

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.01.03 – хірургія 

Дата захисту: 07.10.2022

Дисертація 

Реферат дисертації  

Висновок про наукову новизну 

Відгук Шевчука І.М. 

Відгук Тамм Т.І. 

Відгук Хіміча С.Д. 

ВІдеозапис захисту дисертації Муравйова П.Т. 

Облікова картка дисертації 

Здобувач: ЧОРНОПИЩУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 

Назва дисертації: Мультимодальні принципи надання допомоги хворим з опіками: профілактика, діагностика, лікування (експериментально-клінічне дослідження)  

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.01.03 – хірургія 

Дата захисту: 23.09.2022

Дисертація  

Реферат дисертації  

Висновок про наукову новизну 

Відгук Запорожана С.Й. 

Відгук Чемериса О.М. 

Відгук Кравцова О.В. 

Відеозапис захисту дисертації Чорнопищука Р.М. 

Облікова картка дисертації 

Здобувач: ГАРАПКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Назва дисертації: Зміни структурних компонентів селезінки та лімфатичних вузлів при дії глутамату натрію та їх корекції (експериментальне дослідження) 

На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук

Cпеціальність: 14.03.01 – нормальна анатомія 

Дата захисту: 29.08.2022

Дисертація  

Реферат дисертації  

Висновок про наукову новизну 

Відгук проф. Попадинець О.Г. 

Відгук проф. Ковальчука О.І. 

Відгук проф. Гунаса І.В. 

Відеозапис захисту дисертації Гарапко Т.В.

Облікова картка дисертації